La Xàquera i les Danses de València

LA RECONSTRUCCIÓ DE “LA JÀQUERA” I “LES DANSES” DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

El grup de balls populars Les Folies de Carcaixent enceta la recerca i revalorització dels antics balls públics tradicionals al so de tabalet i dolçaina del cap i casal coneguts popularment com a “La Jàquera” i “Les Danses” (o “Les Dansaes”, o “La Dansa”), que foren practicats al carrer des de l’època foral fins al segle XIX i després condensats, modificats, coreografiats i presentats com a balls folklòrics d’escenari des de la Renaixença.

Es tracta del primer treball contrastat des de l’etnomusicologia històrica i l’etnocoreologia, dut a terme fent servir la documentació històrica i etnogràfica disponibles, per a revitalitzar la versió pròpia de la capital de “Les Danses” valencianes d’origen carnestoltesc, de participació oberta ritualitzada, celebrades tradicionalment en les festes patronals, i que en diverses varietats locals han perviscut en nombroses ciutats, viles i llocs de les nostres comarques.

Amb la inestimable ajuda de l’etnomusicòleg Carles A. Pitarch Alfonso s’han documentat les músiques tradicionals i els motius i elements corèutics tradicionals del ball de “La Jàquera” i de “Les Danses” de València, considerant totes les fonts musicals i corèutiques disponibles. El contrast, d’un costat, de les transcripcions i descripcions des dels primers reculls folklòrics de la Renaixença i, de l’altre costat, les formes corèutiques trasmesses en danses del Corpus com el Ball dels Nanos, en el repertori dels quadros de balls populars de la ciutat i en els de localitats circumveïnes de l’àrea metropolitana a on es coneixen versions locals de “La Jàquera” o “Les Danses”, ha permés identificar els elements tradicionals i interpretar-los a la llum de l’evidència etnogràfica d’esta tradició valenciana tan característica.

Les Folies, amb el seu mestre Xavier Rausell al capdavant, ha realitzat la reconstrucció corèutica de “La Jàquera” i “Les Danses” tradicionals de València, comptant també amb l’assessorament de l’estudiosa de la dansa històrica María José Ruiz Mayordomo per a “La Jàquera”. Les melodies seran tocades pels dolçainers germans Llorca, de València, interpretant fidelment les antigues versions tradicionals. Amb aquest treball esperem la seua revitalització dins del calendari festiu tradicional de la ciutat de València.